Anne-Marie van Ooy

(30 oktober 1958, Hippolytushoef) heeft ruim 30 jaar ervaring als thuisbegeleidster van Omring en daarnaast vele jaren met enthousiasme gewerkt in de verkoop van mannenkleding. Dit alles in combinatie met de zorg voor een gezin met vier kinderen.

Hiernaast heeft Anne-Marie kans gezien om zich op diverse gebieden verder te ontwikkelen. Zij heeft drie opleidingen NLP (Neuro-Linguistic Programming) gevolgd: NLP Practioner, NLP Master en NLP Coaching. Spreken in het openbaar en Oplossingsgericht Werken waren twee communicatieve trainingen. PulsenShiatsu en Magnetiseren waren cursussen/opleidingen op voornamelijk fysiek gebied. Als laatste heeft ze zich in 2014 en 2015 verdiept in PSYCH-K® met de volgende opleidingen: Basis, Advanced, Pro en Divine Integration Retreat. Sinds 24 april 2016 is Anne-Marie ook PER-K® catalysator.

Anne-Marie zit bijna 25 jaar in het bestuur van de Stichting Open Lotus Wieringen, die zich richt op de spirituele bewustwording van de mens door het organiseren van maandelijkse thema-avonden.

Guido van Erven

(29 oktober 1960, Tilburg) was van 1983-2017 werkzaam als onderwijskundige bij het Ministerie van Defensie (Marine en Landmacht) en heeft daarbij in diverse rollen en verantwoordelijkheden opleiders, begeleiders, ontwikkelaars, leidinggevenden (schoolcommandanten en afdelingshoofden) en onderwijsbeleidsmakers (verder) geprofessionaliseerd in een voor hen meestal onbekend vakgebied "Opleiden, Leren & Trainen". Vanaf 1 september is hij (eerst als clientondersteuner) werkzaam bij RCO de Hoofdzaak en verzorgt daar herstelgerichte trainingen en (her)ontwerpt de Leerweg Ervaringsdeskundigheid.

Guido heeft zich onderwijskundig theoretisch geschoold door het succesvol afronden van de Pedagogische Academie (1983), MO-A Pedagogiek (1989) en Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (1993). Daarnaast heeft hij diverse opleidingen gevolgd op het gebied van trainen, coaching, leiderschap, kwaliteitsmanagement en auditing. Evenals Anne-Marie heeft hij zich bekwaamd (2015) als PSYCH-K®-facilitator (PSYCH-K® Basis en Advanced). Eind april 2016 heeft hij PER-K® Essentials for Success ("PSYCH-K® voor bedrijven") gevolgd, om PER-K®-catalysator te worden. In 2017 en 2018 heeft Guido zich bekwaamd in Systemisch coachen en Karakter- en maskerstructuren.

Guido heeft in de periode 1998-2015 diverse bestuurlijke en coachingsfuncties vervuld bij Judovereniging De Uitkomst in Anna Paulowna en bij de Judobond Nederland. Momenteel is hij in de greep van de wandelsport, dit ter compensatie van zijn "Bourgondische inslag".

Guido is ervaringsdeskundig op het gebied van burn-out, depressie en (gelukkig) het volledige herstel hiervan. Als trainer begeleidt hij herstelgerichte cursussen en leidt mensen op tot ervaringsdeskundige.