Gecertificeerd PSYCH-K-facilitators

We hebben ons verdiept in en hebben ons verrijkt met de PSYCH-K-materie door trainingen en workshops, alle onder bezielende leiding van Marina Riemslagh, een van de meest ervaren PSYCH- K en PER-K Instructors en Coaches.

In alle gevolgde PSYCH-K-sessies (& trainingen) gaat het om het ombuigen cq. transformeren van jouw beperkende, zelfondermijnende overtuigingen naar versterkende overtuigingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse balansen (= procedures), in combinatie met spiertesten. Deze versterkende overtuigingen leiden tot ander, succesvol gedrag.

 

Je overtuigingen worden je gedachten
Je gedachten worden je woorden
Je woorden worden je daden
Je daden worden je gewoonten
Je gewoonten worden je waarden
Je waarden worden je bestemming

Mahatma Gandhi

Onze overtuiging: we geloven in PSYCH-K!!

Je zou PSYCH-K een levenswijze kunnen noemen. Het is een permanente keuze om 'mijn beste zelf' te zijn. Door PSYCH-K te gebruiken is het mogelijk om VREDE te creeren in al je relaties: met jezelf, met anderen, de natuur, organisaties, het grotere geheel. De troef van PSYCH-K is dat deze vrede realiseren als vanzelf gaat en weinig inspanning vraagt.

 

PER-K: PSYCH-K in en voor professionele settings/organisaties

Daar waar PSYCH-K is gericht op persoonlijke groei, focust PER-K (als businessvariant) op productie, uitzonderlijk leiderschap, excellent management, top verkoopresultaten, effectieve communicatie, teamverbondenheid, gezondheid en welzijn in het bedrijf en op stress omzetten in succes. Dit alles met een andere aanpak, maar met hetzelfde proces als PSYCH-K.