Het gaat primair om OVERTUIGINGEN

Wij hebben de overtuiging dat alle gedrag uiteindelijk bepaald wordt door de overtuigingen, die iemand heeft.

Deze overtuigingen kunnen belemmerend, beperkend, zelfondermijnend werken. Bijvoorbeeld: "ik ben niets waard", "ik ben de baas en dus bepaal ik alles voor mijn medewerkers", "geld maakt niet gelukkig".

Overtuigingen kunnen ook bevrijdend, helpend, ondersteunend werken en hebben veelal een positieve impact op ons handelen en gedrag. Bijvoorbeeld: "ik geniet van heel veel kleine dingen", "de klus moet samen met mijn medewerkers en collega's geklaard worden", "ik kan goed met geld omgaan".

In de individuele sessies, maar ook tijdens de groepstrainingen nemen de overtuigingen een belangrijke plaats in. De rode draad wordt gevormd door de gedachte dat beperkende overtuigingen heel eenvoudig kunnen worden getransformeerd in helpende, versterkende overtuigingen, die (meestal direct) een positieve invloed zullen hebben op onszelf, ons gedrag en op onze omgeving.

Samen-leren = samen-werken

Wij hebben de wijsheid niet in pacht, weten en kunnen samen (best) veel, maar hebben bovenal zelf een LERENDE instelling (een levenlang leren, je bent nooit te oud om te leren).

Samen met onze clienten en deelnemers aan de trainingen gaan we "het onderling af te stemmen traject" in. Wij leren dus van en met elkaar.

Er is een wederzijds belang: het gaat om ONS-SAMEN

Onze clienten en deelnemers staan vanzelfsprekend centraal in de leer- en ontwikkeltrajecten. Toch hebben we een gemeenschapschappelijk belang: we willen uiteindelijk gezamenlijk elke genomen (actie)stap vieren (= laatste activiteit uit een PSYCH-K® en PER-K®-procedure).

Dus nogmaals: wij leren van en met elkaar en dat is ons wederzijds belang.